حکم خون کمتر از درهم


حکم خون کمتر از یک درهم روی لباس هدانا hadana
hadana › احکام › احکام نماز

rating: 5 - ‎review by مهدی یوسف وند
حکم خون کمتر از یک درهم روی لباس ...


10 مرجع ...


اگر خون بدن یا لباس کمتر از درهم باشد و رطوبتی به ان برسد (1) در صورتی که خون و رطوبتی که به ان رسیده به...مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد - khamenei
farsi.khamenei/treatise-imam-content?id=348&tid...
و احکام این پنج صورت مفصلا در مسایل بعد گفته می شود. ...


پس اگر خون روی لباس و استر کمتر از درهم باشد، نماز با ان صحیح، و اگر بیشتر باشد،نماز با ان باطل است.
مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد-لباس نمازگزار
portal.anhar/node/1736

سیستانی: دوّم: ان که بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم به خون الوده باشد و ...


. مگر اینکه کمتر از درهم باشد؛ ولی خون بواسیر حکم خون زخم بدن را دارد و نماز با ان اشکال ندارد.
خون مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
pasokhgoo/node/61980

feb 15, 2012 - تا چه میزان خون روی لباس نجس است و نماز خواندن با ان نماز را باطل میکند؟ ...


2- بدن یا لباس او به مقدار کمتر از دِرهم،- که تقریباً به اندازۀ بند سر انگشت سبابه ...


جذب پاسخگویان ~ در بخش احکام بانوان مرکز ملّی پاسخگویی به سوالات ...احکام پاکی ها و نجاست ها - مسایل شرعی سایت رسمی دفتر حضرت ایت ...wahidkhorasaniاحکام...


/2673_احکام-پاکی-ها-و-ن...
جواب ) در صورتی که خون جراحت روی بدن یا لباس به مقدار کمتر از درهم باشد نماز با ان اشکالی ندارد ولی نجس است ، و اندازه درهم در حکم مذکور ، تقریباً به اندازه بند سر ...حکمِ خونِ کمتر از یک درهم ...


230
lankarani/far/library/view


id...
( صفحه 230 ). خون انها اشکال ندارد. ولی اگر به قدری از هم دور باشند که هر کدام یک زخم به حساب ایند، هرکدام از انها که خوب شد، باید برای نماز، بدن و لباس را از خون ان اب بکشد.
مسیله دوم خونی که با رسیدن رطوبت به اندازه درهم شود - مدرسه فقاهت
eshia/feqh/archive/text/mostafavi/930216/

may 6, 2014 - ممکن است گفته بشود که خون کمتر از درهم بود، رطوبتی که به ان وصل شد، خون حکم مانعیت را نداشت و رطوبتی که به ان وصل شده است، از چه جهتی حکم ...حکم خون زخم و دمل در نماز :: ــیɪʀᴀɴɪایرانــ
irani.//حکم-خون-زخم-و-دمل-در-نماز

nov 25, 2012 - حکم زخم و خون امدن بدن در هنگام نماز و وضو چیست؟ ...


سیستانی: دوّم: ان که بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم به خون الوده باشد و بنابراحتیاط واجب درهم ...خون کمتر از یک درهم - مشاوره
/newindex


خون کمتر...
تگ ها : خون بخشیده شده در نماز خون کمتر از یک درهم خون کمتر از یک بند انگشت ...


پیدا ~ نمیدونم مثلا باید لباس را اب بکشم یانه یا مثلا حکم این لباس وقتی در مسجد ...لباس نمازگزار - توضیح المسایل - پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع ...sistani/persian/book/50/45/

مساله 803 کسی که میداند پوشیدن لباس غصبی حرام است ولی حکم نماز خواندن در ان را ...


. دوّم: انکه بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم به خون الوده باشد، و بنا بر احتیاط ...~xx حکم خون کمتر از درهم

خون کمتر از یک درهم

حکم خون در نماز

حکم خون زخم

چه مقدار ادرار نجس است؟

اندازه یک درهم چقدر است

نماز خواندن با لباس خونی

احکام نجاست خون

حکم خونابه
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
use
× بستن تبلـیـغ